صنایع "سرو پیکر توس"  با هدف تولید "تجهیزات توان بخشی" و بیمارستانی در سال ۱۳۷۸ شروع به کار کرد.  سرو پیکر توس  تمام تلاش خود را بر این گذاشت که با تولید محصولات با کیفیت در زمنیه توانبخشی بتواند مشکلی از سر راه مردم بردارد. از محصولات "توانبخشی صنایع سرو پیکر توس" میتوانیم به  :
"ویلچر سرو پیکر توس"
"عصا صنایع سرو پیکر توس"
"توالت فرنگی سرو پیکر توس"
"واکر صنایع سرو پیکر توس"
محصولات توان بخشی  سرو پیکر توس جز محصولات با کفیتت بازار محصوب میشوند. قیمت محصولات سرو پیکر توس  در رده بندی قیمت های اقتصادی بازار قرار میگیرد.

'------------Its by me