"بخور سرد اپتیما" محصولی از شرکت بهبود برتر بالین هست. بهبود برتر بالین در سال ۱۳۸۴ شروع به فعالیت در زمنیه تجهیزات پزشکی کرد. "بخور سرد اپتیما" یکی از زیر مجموعه‌های این شرکت محصوب میشود. بخور سرد اپتیما یک بخور سرد ایرانی با چند سال سابقه در بازار ایران، توانسته جایگاه خود را تسبیت بکند.

'------------Its by me